Giới thiệu chung

Midas Academy – Chúng tôi là ai?

Midas Academy là đơn vị cung cấp khóa học tư duy, kỹ năng học toàn diện cho các chủ doanh nghiệp F&B tại Việt Nam.

 

Tầm nhìn sứ mệnh

Không chỉ đơn thuần giúp các khách hàng – chủ nhà hàng có thể phát triển bền vững, tăng doanh thu mà hơn cả, chúng tôi tin vào những giá trị vô hình có thể đem lại. 

Không chỉ là những giá trị vật chất, chúng tôi hướng tới việc đưa cộng đồng F&B Việt Nam vươn mình ra ngoài lãnh thổ.

Bộ Máy Nhân Sự

Thông tin liên hệ: